Didactic >> Master >> PRR >> Laborator

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva

Planificarea activitatilor de laborator

Laborator 1 Studiul regulilor de emisie in benzile libere la nivel national. Configurarea de echipamente conform legislatiei in domeniu.
Laborator 2 Caracteristici ale echipamentelor de tip client din cadrul unor retele radio.
Laborator 3 Caracteristici ale echipamentelor de tip client din cadrul unor retele radio.
Laborator 4 Calcule manuale de dimensionare ale unei legaturi RF, determinarea ariei de serviciu, validarea respectarii regulilor de emisie.
Laborator 5 Masuratori in vederea realizarii unui raport de expertiza cu AirMagnet Site Survey.
Laborator 6 Masuratori in vederea realizarii unui raport de expertiza cu AirMagnet Laptop Analyzer.
Laborator 7 Masuratori pentru raport de expertiza virtual, asistat si automat. Instrumente software dedicate: AirMagnet Planner, AirMagnet Site Survey, AirMagnet Laptop Analyser.
Laborator 8 Realizarea si planificarea unor scenarii cu evidentierea mobilitatii.
Laborator 9 Realizarea si planificarea unor scenarii cu evidentierea interferentei in sistemele DSSS.
Laborator 10 Tipuri de antene si tehnici de contracarare a propagarii multicale prin diversitate.
Laborator 11 Evaluarea prin simulare a comportamentului undelor RF in medii interioare si exterioare utilizand instrumente software dedicate.
Laborator 12 Evaluarea prin simulare a efectului introdus de straturile superioare ale modelului OSI asupra performantelor retelei radio.
Laborator 13 Elemente de securitate: vulnerabilitati, metode de atac si implementarea securitatii in cadrul unei retele radio.
Laborator 14 Generarea unui raport de expertiza pe un scenariu dat: planificarea locatiilor, planificarea securitatii, gestionarea interferentelor, estimarea costurilor echipamentelor, gestionarea mobilitatii.