Didactic >> Licenta >> RC >> Curs

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva

Planificarea activitatilor de curs

Curs 1 Rezonanta serie si paralel, factorul Q, circuite rezonante neideale, largimea de banda.
Curs 2 Amplificatoate de radio frecventa de semnal mic – analiza si tehnici de proiectare.
Curs 3 Circuite cuplate capacitiv si inductiv, cuplajul prin transformator, circuite dublu acordate.
Curs 4 Analiza oscilatoarelor Hartley, Colpitts si Clapp, oscilatoare acordate la intrare si iesire.
Curs 5 Oscilatoare neacordate, stabilitatea oscilatorului, puritatea spectrala, oscilatoare cu cuart.
Curs 6 Amplificatoare RF de putere, neutrodinarea, amplificatoare de RF cu CI, adaptare.
Curs 7 Circuite modulatoare MA.
Curs 8 Amplificatoare de zgomot mic, mixere, amplificatoare FI, detectoare si circuite AGC.
Curs 9 MF si MP de banda larga, VCO, modulatorul de reactanta, multiplicatoare, emisia stereo.
Curs 10 Detectoare MF: de flanc, faza, raport, in cuadratura, demodulator PLL, receptia stereo.
Curs 11 Sistemul DECT: TDD si TDMA –TDD, cadrul DECT, arhitectura de protocol.
Curs 12 Bucla locala radio – WLL: consideratii asupra propagarii, OFDM, MMDS, LMDS.
Curs 13 Accesul de banda larga – IEEE 802.16: arhitectura si serviciile, stratul fizic si stratul MAC.
Curs 14 Standardul 802.11: arhitectura si serviciile, stratul fizic si stratul MAC.