Didactic >> Licenta >> RC >> Proiect

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva

Planificarea activitatilor de proiect

Proiect 1
20.02-02.03
Alocarea temelor, stabilirea programului şi a regulilor de desfăşurare pentru activităţile de proiect.
Proiect 2
05.03-16.03
Discuţii pe marginea proiectelor, prezentarea bibliografiei găsite şi a planului de cercetare.
Proiect 3
19.03-30.03
EVALUARE 1
Prezentarea conţinutului proiectului şi modalitatea de abordare a temei (cuprins).
Sugestii de rezolvare, discuţii.
Proiect 4
02.04-13.04
Intrebări, discuţii, sugestii.
Clasificarea problemelor apărute.
Sugestii de abordare a temei.
Proiect 5
16.04-27.04
EVALUARE 2
Analiza şi discutarea rezultatelor intermediare.
Proiect 6
30.04-11.05
Analiza şi discutarea rezultatelor în vederea susţinerii proiectului.
Proiect 7
14.05-25.05
EVALUARE 3 Note evaluari si situatie finala
Predarea şi susţinerea proiectului (evaluare finală).