Didactic >> Licenta >> SCFM >> Proiect

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva

Planificarea activitatilor de proiect

Proiect 1
03.10-17.10
Alocarea temelor, stabilirea programului şi a regulilor de desfăşurare pentru activităţile de proiect.
Proiect 2
17.10-31.10
Discuţii pe marginea proiectelor, prezentarea bibliografiei găsite şi a planului de cercetare.
Proiect 3
31.10-14.11
EVALUARE 1
Prezentarea conţinutului proiectului şi modalitatea de abordare a temei (cuprins).
Sugestii de rezolvare, discuţii.
Proiect 4
14.11-28.11
Intrebări, discuţii, sugestii.
Clasificarea problemelor apărute.
Sugestii de abordare a temei.
Proiect 5
28.11-12.12
EVALUARE 2
Analiza şi discutarea rezultatelor intermediare.
Proiect 6
12.12-23.12
Analiza şi discutarea rezultatelor în vederea susţinerii proiectului.
Proiect 7
06.01-13.01
EVALUARE 3
Predarea şi susţinerea proiectului (evaluare finală).