Didactic >> Licenta >> uU >> Curs

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva

Planificare activitatilor de curs

Curs 1 Teoria liniilor de transmisie.
Curs 2 Unde in linii si ghiduri.
Curs 3 Ghidul de unda rectangular.
Curs 4 Linia coaxiala.
Curs 5 Liniile stripline si microstrip.
Curs 6 Adaptarea si acordul impedantelor.
Curs 7 Adaptarea cu circuite in L.
Curs 8 Circuite rezonante serie si paralel.
Curs 9 Proprietatile divizoarelor de putere si ale cuploarelor.
Curs 10 Cuploare realizate din ghid de unda.
Curs 11 Componente ferimagnetice pentru microunde.
Curs 12 Zgomotul in circuitele de microunde.
Curs 13 Amplificatoare pentru microunde.
Curs 14 Oscilatoare.