Didactic >> Licenta >> SCFM >> Prezentare

Prezentare
Structura
Bibliografie selectiva
Domeniul de studiu: Inginerie Electronica si Telecomunicatii
Semestrul: 6
Numar de credite: 5
Forma de verificare: Examen scris
Componentele si calculul notei: N = 0.5Pt + 0.3L + 0.2P
Note partiale: Pt - examen teorie, Pr - examen probleme, L - laborator, P - proiect
Calculul notei: N se calculeaza daca: L ≥ 5 si P ≥ 5, Pt ≥ 5 si Pr ≥ 5
Responsabili: Prof.Dr.Ing. Tudor PALADE
As.Dr.Ing. Irina VERMESAN